CÔNG TY TNHH Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THACO HẢI PHÒNG
Địa chỉ : QL10 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng
Điện thoại : 0904 157 086
Website : www.banxetaihaiphong.net